6 viktiga rutiner som en tandklinik följer dagligen

5 min

Läs mer om viktiga dagliga rutiner på vår tandklinik

Tandklinik Landskrona

För att vår tandklinik ska kunna hålla en hög standard mot dig som patient, följer vi ett antal viktiga rutiner dagligen. I den här artikeln kan du läsa mer om vad som faktiskt händer bakom kulisserna på vår klinik i Landskrona.

God hygien är A och O

Eftersom vi jobbar inom vården är hygien en mycket viktig faktor för oss – både varje dag men också året runt. Vi utför därför olika typer av förberedelser i våra behandlingsrum så att de är redo för dig som patient. Exempelvis desinfekterar vi alla ytor och dentala instrument. Vi fyller även på med viktiga instrument och material i skåp, så att vi har allt på plats.

Genomgång av dagens behandlingar

För att vara 100% förberedda inför dagens kommande behandlingar genomför vi en utförlig genomgång mellan tandläkare och tandsköterskor. Dessa genomgångar hålls ofta i början av dagen och säkerställer att alla vet vad som ska göras. För oss är god förberedelse en av flera anledningar varför vi kan ge dig en träffsäker vård.

Kommunikation med tandtekniska labbet

Vi håller en mycket tät kontakt med vårt tandtekniska laboratorium för att säkerställa att leveranser sker enligt överenskommelse. Exempelvis går vi igenom leverans och avhämtning av proteser och kronor som alla ska användas under olika behandlingar. Vi går även igenom tandtekniska arbeten som har stor betydelse för patientsäkerheten. Om det finns större behandlingar inplanerade i kalendern så går vi även igenom planeringen inför dessa in i minsta detalj. På så vis kan både du som patient och vi som vårdgivare känna oss helt trygga inför större behandlingar.

Ringa upp patienter som ska kallas till undersökning  

Som bekant så brukar man, oavsett ålder, behöva gå till en tandklinik på regelbundna undersökningar och kontroller. Just därför är det viktigt för oss att ringa upp rätt patient vid rätt tidpunkt så att de som ska kallas på exempelvis bas-undersökningar eller behandlingar hos oss får informationen i god tid. Dessa typer av viktiga uppringningar sker dagligen och är en del av våra rutiner. 

Skriva dagliga anteckningar

Som tandläkare räcker inte med att ge rätt behandling och göra patienten nöjd. Det är också viktigt att föra anteckningar gällande hur behandlingen gått och dokumentera arbetet noggrant. Detta gäller både för såväl små som stora behandlingar. Just därför skriver vi dagliga anteckningar om den vård som vi givit dig som patient.

Övriga rutiner på vår tandklinik

Att driva en tandläkarklinik handlar också om säkerställa att vi har allt material som vi behöver – när vi behöver den. Det är därför vanligt att vi genomför dagliga beställningar av dentala material och läkemedel som används under patientens tandläkarbesök. Vi kommunicerar även med Försäkringskassan för att säkerställa att ärenden som täcks av försäkring följs upp på bästa möjliga sätt.

Dags att gå till tandläkaren? Boka en tid!

Boka en tid